• Styret

Styret består av

  • Formann/kasserer – Synnøve Nilsen
  • Nestformann – Kine Renate Kolbjørnsen
  • Styremedlem – Kristin Tronstad
  • Styremedlem – Anne Mette Bomann
  • Styremedlem – Line Johnsen
  • Varamedlem – Maiken Torkelsen
  • Varamedlem – Marthe Nordmo Berg

Er du interessert i å bidra i klubben, f.eks. ved å sitte i styret eller komiteer, ta gjerne kontakt med oss på https://www.facebook.com/kristiansandhundeklubb/ eller mail; post@khk.no.

I tillegg til styret består Kristiansand hundeklubb av tre komitéer;

For mer informasjon om hvilke oppgaver komitéene har og hvem som sitter der, trykk på komiténavnet over.