• Styret

Styret består av

  • Formann – Beate Trohaug
  • Nestformann – Kine Renate Kolbjørnsen
  • Styremedlem – Karoline Holtskog Tønnessen
  • Styremedlem/kasserer – Synnøve Nilsen
  • Styremedlem – Tina Småstuen
  • Varamedlem – Kristin Tronstad
  • Varamedlem – Hege Hultmann

Er du interessert i å bidra i klubben, f.eks. ved å sitte i styret eller komiteer, ta gjerne kontakt med oss på mail; post@khk.no.

I tillegg til styret består Kristiansand hundeklubb av tre komitéer;

For mer informasjon om hvilke oppgaver komitéene har og hvem som sitter der, trykk på komiténavnet over.