• Styret

Styret består av

  • Formann – Eli Katrine Haaland
  • Nestformann – Beate Trohaug
  • Styremedlem – Anne Fredriksen
  • Styremedlem/kasserer – Karoline Holtskog Tønnessen
  • Styremedlem – Tina Småstuen
  • Varamedlem – Christina Meling
  • Varamedlem – Synnøve Nilsen

Er du interessert i å bidra i klubben, f.eks. ved å sitte i styret eller komiteer, ta gjerne kontakt med oss på mail; post@khk.no.

I tillegg til styret består Kristiansand hundeklubb av tre komitéer;

For mer informasjon om hvilke oppgaver komitéene har og hvem som sitter der, trykk på komiténavnet over.